شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
دعای سلامتی امام عصر
خانه >> اقتصادی >> اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی نیست.

اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی نیست.

کلیپ صوتی در مورد اقتصاد مقاومتی

دانلود

۴.۴۴ مگابایت

رهبر انقلاب در حرم مطهر رضوی:

ملّت ایران باید خود را قوی کند؛

این حرف من است. حرف، درباره‌ی اقتدار ملّی است. من عرض میکنم به ملّت عزیزمان که اگر ملّتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت، به او زور میگویند؛ اگر ملّتی قوی نباشد، باج‌گیران عالَم از او باج میگیرند، از او باج میخواهند؛ اگر بتوانند به او اهانت میکنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادّی اداره میشود، همین است؛ هر که احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف میکند، زورگویی خواهد کرد؛ چه نسبت به فرد، چه نسبت به ملّت.